keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

28. Ensimmäiset tonttivarauksetKitinojan perinnerakentamiselle varatulta alueelta on kaksi ensimmäistä tonttia varattu. Toiseen  siirtyy poikkeuksellisen hieno vanha pohjalaistalo lähialueelta, ja toiseen piirretään parhaillaan uusista materiaaleista rakennettavaa kokonaisuutta. 

Kitinojan perinnekylän rakennustapaohjeisto löytyy nyt internetistä tulostettavana versiona  Moderni puukaupunki -hankkeen sivuilta tulossa olevista kohteista, Kitinojan internetissä toimivista paikallissanomista, tämän blogin sivupalkista jossa on perinnerakentamiseen liittyviä linkkejä - ja tästä.  

Siirrettävissä taloissa säilytetään niiden alkuperäiset detaljit. Uudisrakentamisessa rakennustapaohjeistuksen merkitys on suurempi - pohjalaistalon historian luotaaminen esittelemällä sen perinteisiä mittasuhteita, tyylipiirteitä ja yksityiskohtia toimii samalla rakennustapaohjeena. Säännöt siirrettäville vanhoille rakennuksille ja uudisrakentamiselle ovat siis hyvin pitkälti samat.

Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan -hanke jatkuu kakkosvaiheella, jonka aikana mm. 
*   ratkaistaan sähkölinjoihin, viemäröintiin ja tien rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä jatketaan yhteistyötä Seinäjoen kaupungin kaavoitus- ja rakennustarkastusviranomaisten kanssa prosessin eteen päin viemiseksi
*   tehdään maaperätutkimus kaikista rakennettavista tonteista  
*   järjestetään Kitinojan perinnerakentajille ja myös muille perinnerakentamisesta kiinnostuneille tutustumiskäyntejä ja teemailtoja, joissa pureudutaan niihin asioihin joista rakentajat haluavat saada lisää tietoa
*   kootaan perinnerakentajia palvelevasta verkostosta jäsennetty ja helppolukuinen osaajarekisteri sekä painettuna, että nettiversiona
*   luodaan facebookiin "pohjalainen rakennusapteekki", jossa yksityiset ja yritykset voivat ilmoittaa ilmaiseksi perinnerakentamiseen liittyviä ostetaan- ja myydään- ilmoituksia, sivustolle laitettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti
*   teetetään perinteisen pohjalaisen talon mallipiirustukset ja rakennusohjeet. Peruspiirustuksia voi hyödyntää muokaten, muuntaen ja soveltaen yksilölliseksi loppuratkaisuksi, jolloin taloista ei tule toistensa kopioita, vaan ne ovat jokainen omanlaisensa samasta tyylisuunnasta huolimatta. 
*   pyritään lisäämään perinnerakentamiseen liittyvää tietoa, taitoa, ja etiikkaa, sekä paikallisen perinteisen rakentamistavan arvostusta yleensä
*   käydään neuvotteluja mahdollisesta rakennusperinteeseen ja perinnerakentamiseen liittyvästä yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Ruotsin Hälsinglandin välillä 

Ihan erityisesti haluan mainita, että hanke on saanut useita yhteydenottoja ihmisiltä, joilla on omaa kokemusta vanhan rakennuksen siirtämisestä ja asumisesta, sielun paloa pohjalaisen talon ja maiseman puolesta, varteenotettavia neuvoja ja hyviä vinkkejä - sekä ystävällisiä tarjouksia asiantuntija-avusta ja tutustumiskäynneistä heidän omille kohteilleen. Kiitämme sydämen pohjasta ja otamme takuulla tarjoukset vastaan!  

Lämpimiä terveisiä kaikille perinnerakentamisesta kiinnostuneille!   
     
 

perjantai 20. huhtikuuta 2012

27. Vanhan rakennuksen purkamisen, siirtämisen ja uudelleen pystyttämisen etiikka


Perinnerakentaminen on arvoratkaisu. Paitsi, että vanha hirsi on rakennusmateriaalina kelvollinen, vanhan rakennuksen purkaminen ja siirtäminen uuteen paikkaan merkitsee aina kulttuurimaiseman köyhtymistä siellä, mistä rakennus poistuu. Pohjalaisessa maisemassa perinteinen pohjalainen talo pihapiireineen on identiteettiä luova tekijä. Se on talonpoikaisten kädentaitojen mestarinäyte, joka kaikkein näkyvimmin ilmentää seudun omaleimaista, ainutlaatuista kulttuuria ja historiaa. Perinnerakentaminen sisältää eettisiä arvoja, jotka sekä luopujan että kiinnostuneen ostajan tulisi aina ottaa huomioon: 

Luopujalle

- Jos myyt vanhan rakennuksen tai rakennusryhmän, harkitse voitko myydä sen tontteineen
- Jos et voi myydä rakennusta tontteineen tai jos rakennuksella ei syystä tai toisesta ole todellista mahdollisuutta tulla asutuksi ja huolletuksi nykyisellä paikallaan, luovuta se siirrettäväksi. Rakennusten paikalleen lahottaminen, polttaminen tai hävittäminen ilman yritystä tarjota sitä pois siirrettäväksi on huonoin mahdollinen vaihtoehto. Jos sinulla itselläsi ei ole mahdollisuutta pitää rakennuksia kunnossa, anna se mahdollisuus jollekin toiselle. Ole realisti - rakennus ei säily ikuisesti, ellei sitä asuta tai huolleta.
- Jos vanhalla rakennuksella on sinulle tunnearvoa, osoitat sen parhaiten suomalla sille uuden elämän uusien asukkaiden toimesta joko nykyisellä tontillaan, tai sitten uudessa paikassa. Älä lisää tunnearvoa rakennuksen käyttöarvoon, kun päätät hinnasta. 
- Jos rakennuksen käyttöarvo on sinulle sama kuin polttopuun arvo, hinnoittele se polttopuun mukaan. Muista, että jos hajottaisit rakennuksen ja siivoaisit purkujätteet itse, siitä tulisi sinulle helposti useiden tuhansien eurojen kustannus. Huomioi, että rakennuksen dokumentointi, purkusuunnitelman tekeminen, numerointi, purkaminen, jätteiden siivoaminen ja siirtäminen ovat ostajalle vasta kustannusten alku, jonka jälkeen alkaa itse rakentaminen. 
- Jos rakennuksessa on lisäarvoa, esim. tallessa olevaa kiinteää sisustusta, eikä sitä ole suuresti muutettu alkuperäisestä (esim. alkuperäiset aukotukset, alkuperäiset lattialankut, poikkeuksellisen hienot yksityiskohdat), voit määritellä hinnan korkeammaksi. Mikäli rakennuksella on erityinen tarina (liittyen historiallisiin tapahtumiin, merkkihenkilöihin tms.), myös sillä voi olla ostajalle merkitystä josta kannattaa maksaa hieman enemmän. 

Etsijälle

- Jos etsit vanhaa rakennusta tai rakennusryhmää, aseta etusijalle mahdollisuus asettua asumaan sille tontille, missä se sijaitsee. Ilmoita paikallisissa sanomalehdissä. Mikäli sopivia rakennuksia löytyy ja niiden sijainti on omalta kannaltasi realistisilla etäisyyksillä, tee omistajalle tarjous myös tontista. 
- Jos rakennus on myynnissä siirrettäväksi, älä siirrä sitä sen oman rakennusperinnealueen ulkopuolelle. Pohjalaistalo kuuluu Pohjanmaalle, hämäläistalo Hämeeseen, jne. Myös yhtenäiseksi mielletyn rakennusperinnealueen sisällä löytyy sitä suurempia paikallisia eroja, mitä etäämmälle mennään. Kunnioita perinnerakentamisellasi oman asuinympäristösi paikallista, perinteistä rakentamistapaa ja maisemaa, johon se kuuluu. Pyri hankkimaan siirrettävä rakennus mahdollisimman läheltä sitä paikkaa, johon aiot sen siirtää. 
- Jos itseltäsi puuttuu kokemusta, käytä ammattilaista rakennuksen kunnon ja siirtokustannusten arvioinnissa. 
- Teetä rakennukselle huolellinen dokumentointi ja purkusuunnitelma ennen sen purkamista ja siirtämistä.
- Siivoa jälkesi purkutyömaalla
- Jos myyjä voi kertoa sinulle rakennuksen aiemmista vaiheista ja historiasta, ole kuulolla. Ne ovat osa rakennuksen tarinallista arvoa myös silloin, kun ne eivät liity poikkeuksellisiin olosuhteisiin tai ihmisiin.