perjantai 28. lokakuuta 2011

18. Kitinojan perinneasuinalueen toteutuminen saa tukea


Seinäjoen kaupungin kaavoitusviranomaiset kannustavat

Seinäjoen väkiluku on tällä hetkellä n. 58.500 asukasta. Useamman vuoden ajan asukasmäärän vuosittainen nousu on ollut 1,5 %:n luokkaa. Kuntaliitoksissa kaupungin pinta-ala on 11-kertaistunut ja selkeä osa siitä on nyt maaseutua. Kitinoja sijaitsee niillä etäisyyksillä, joilla halutaan asua. 
Kitinojalle halutaan maaseutumaista rakentamista. Jo Ylistaron kunnan aikana alueelle valmistui oikeusvaikutteinen osayleiskaavaehdotus, jolla Kitinoja on osoitettu haja-asutusalueeksi. On mahdollista toteuttaa Kitinojan perinneasuinalue Koto-projektissa laadittavan suunnitelman mukaisella tavalla niin, että raskasta asemakaavaprosessia ei tarvita, vaan maanhankintaa ja rakentamista voidaan ohjata pehmeämmin ratkaisuin, jotka ovat myös nopeampia. 

Tonttikauppaa perinneasuinalueella tullaan siis tekemään yksityisten välillä ja periaate rakentamisessa on sama kuin haja-asutusalueilla yleensä - mutta tässä tapauksessa suunnitelman toteutuminen voidaan turvata käyttäen esimerkiksi suunnittelutarveratkaisua /palstoitusta /tarkistamalla yleiskaavaa ja liittämällä siihen alueellinen rakennusjärjestys. Rakentamismääräykset ovat aina neuvoteltavissa. Seinäjoen kaupungin kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola sanoo, että kun suunnitelma valmistuu, kehitetään lainmukaiset keinot ja mietitään yhdessä suunnitelman toteutumisen turvaavat jatkotoimenpiteet. 

Mukaan kansalliseen Moderni puukaupunki -hankkeeseen

Moderni puukaupunki -hanke (1997-2013) on valtakunnallinen sateenvarjoprojekti, jonka tehtävänä on saada aikaan puurakentamisen avulla konkreettisia asuinmiljöitä sekä muita puurakentamisen esimerkki- ja pilottikohteita eri puolille Suomea. 

Hankkeessa on ideoitu ja toteutettu mm. puukerrostalokohteita, tiiviitä kaupunkipientaloalueita, kaupunkien tydennysrakennushankkeita, puisia kaupunkikyliä, maaseutumaisia puutalomiljöitä ja vapaa-ajan rakentamisen alueita. Hankkeessa kiinnitetään huomiota pelkistä teknisistä ratkaisuista ja yksittäisistä rakennuksista laajempiin miljöökysymyksiin, asumisviihtyisyyteen ja asukaslähtöisyyteen sekä lisätään konkreettisten rakennettujen esimerkkien avulla suomalaisen puurakentamisen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä, uskottavuutta ja kilpailukykyä. Yhtenä pääpainopistealueena on viime vuosina ollut puurakentamisen ympäristökilpailukyky ja energiatehokkuus. 

Maaseutumaiseen ympäristöön sijoittuvia puurakentamishankkeita Moderni puukaupunki -hankkeella on tähän  mennessä ollut kolme; Hankasalmi, Kurikka ja Vihannin kaupunkikylähanke. Kitinojan perinneasuinalueesta tulee neljäs. Osallistumista ei siis ole rajattu pelkästään kaupungeille, vaan kaikki hyvät puuhankkeet kiinnostavat. Mukaan otetaan hankkeet, jotka toteutuvat järkevällä aikavälillä - pelkät suunnitelmat eivät riitä. 

Moderni puukaupunki -hankkeen luotsaaja, TkT Markku Karjalainen pitää Kitinojan sijaintia lähietäisyydellä maakunnan molemmista kasvukeskuksista erinomaisena. Perinteisen paikallisen rakentamistavan jatkamiseen perustuva suunnitelma on mielenkiintoinen. Hänen mielestään rakentamisen nykymääräykset ovat rajoittavia, mutta Kitinojan hanke sisältää asioita, jotka voisivat toimia kokeiluna. 

Moderni puukaupunki -hankkeessa toteutettuihin kohteisiin voi tutustua Puuinfo Oy:n nettisivuilla /Modernit puukaupungit. Kitinojan suunnitelma lisätään sivustolle kohtaan "tulevia kohteita" sen valmistuttua. 

Suunnittelualueella Kitinojan kyläseuran pj Keijo Kitinoja, yleiskaava-arkkitehti Jyrki Kuusinen, arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna, kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola sekä TkT Markku Karjalainen Moderni puukaupunki -hankkeesta.