tiistai 4. syyskuuta 2012

36. Kitinojan perinnetonttien rakentamisestaTonttien koot ovat 4.000 - 5.400 m2 ja niitä on yhteensä kaksitoista. Tontti numero kolme on myyty, tontista numero viisi on alustava varaus. 

Kahdesta ensimmäisestä tontista on tehty rakennuspaikan pohjatutkimus. Kairauspisteiden kohdalla maanpintaa peittää humuskerros, paksuudeltaan 0,2 -0,3 m. Pintakerroksen alapuolella esiintyy pintaosastaan löyhähkö ja keskitiivis siltti, joka 0,7 - 1,2 m syvyydellä muuttuu tiiviiksi siltiksi. "Kairaus pisteessä 1 lopetettiin tiiviiseen silttikerrokseen 3,0 m syvyydellä ja kairaukset pisteissä 2 ja 3 päättyivät moreenin kiviin tai kallioon 2,3 - 3,7 m syvyydellä nykyisestä maanpinnasta". Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusten kantavat rakenteet voidaan perustaa maanvaraista anturaperustusta käyttäen massanvaihdon varaan poistamalla pinnassa oleva humus ja pehmeä maakerros. Leikkausmassoja voidaan käyttää täytemateriaalina esim. viheralueella. 

Tontin myyntihinta on 4 €/m2. Hintaan sisältyy, että Kitinojan kyläseura ry rakentaa tonteille kunnallistekniikan, sähkön ja tien. Luonnollisesti liittymismaksut tulevat erikseen. Kauppaehdoissa rakentaja sitoutuu noudattamaan Kitinojan perinnekylän rakennustapaohjetta.  

Parhaillaan selvitetään hakelämpökeskuksen rakentamista, jolloin talot voisivat yhdessä liittyä siihen ja järjestää lämmitysenergian saannin tätä kautta - käyttäen kotimaisia, uusiutuvia luonnonvaroja.   


Selkeä kuva löytyy rakennustapaohjeesta sivulta 42

Tonttien kaavakuvassa päärakennukset on rasteroitu ja sijainti määritelty. Pihapiirin muiden rakennusten muodot ja sijoittelu toimivat esimerkeinä. Sivuilta suojatun perinteisen umpipihan muodostus kuitenkin edellyttää tontilla päärakennuksen lisäksi vähintään kahta ulkorakennusta.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti